Tietoa meistä

Yhdistys kokoaa yhteen kokeneita vanhempaintoimijoita edistämään ja tukemaan vanhempaintoiminnan vaikuttavuutta, kehittymistä ja jatkuvuutta koko Suomessa.

Myös sen jälkeen, kun omat lapset ovat jo kasvaneet aikuisiksi ja luontainen osallistumismahdollisuus päiväkodin, koulun, tms. vanhempaintoimintaan on päättynyt tai päättymässä.

Yhdistyksen tarkoituksena on siirtää kokeneemmalta vanhempaintoimijalta tietoa, myös hiljaista, tuoreemmalle toimijalle. 

Mentoriverkoston tarkoituksena on olla osaava, arvostettu ja kokenut vanhempaintoiminnan asiantuntija, joka tukee ja neuvoo kokemattomampaa tahoa toiminnassa ja sen vaikuttavuudessa. Tarkoitus on olla valmentaja ja kannustaja, jatkuvuuden turvaaja.

Yhdistys tukee mentoritoiminnalla paikallista ja alueellista toimintaa, sekä vaikuttaa ja ottaa kantaa hyvän yhteistyön kehittämiseksi, yli järjestö- ja maantieteellisten rajojen. 

Yhdistys vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja tekee yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa. Se edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia sekä vanhempien, perheiden ja isovanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • toimii yhteistyössä perheiden ja huoltajien, lasten ja nuorten sekä hyvän vanhemmuuden ja isovanhemmuuden hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • viestii perheeseen ja vanhemmuuteen sekä vanhempaintoimintaan liittyvistä asioista
  • järjestää tapaamisia, keskustelu- ja mentorointi-tilaisuuksia
  • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.
  • pitää yhteyksiä viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Y-tunnus: 3082730-9