KUTSU Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n ylimääräiseen kokoukseen 19.11.2021

12.11.2021

YHDISTYS PURETAAN!

Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n toiminta lakkaa ja yhdistys puretaan

Yhdistyksen nykyisen puheenjohtajan Mika Jokisen jäädessä pois Vanhempaintoiminnan mentorit ry:stä yhdistykselle ei ole löydetty uutta puheenjohtajaa. Uusi puheenjohtaja oli määrä valita 7.10. pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus on  9.11. päättyneessä kokouksessaan päättänyt käynnistää yhdistyksen lakkauttamisprosessin. Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen purkaminen tulee tehdä kahdessa vaiheessa:

Yhdistyksen säännöissä määrätään:

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Ensimmäinen yhdistyksen purkamisesta päättävä ylimääräinen kokous pidetään 19.11.2021 klo 17. Kutsu toimitetaan kaikille yhdistyksen jäsenille 12.11.

Toinen yhdistyksen purkamisesta päättävä ylimääräinen kokous pidetään tammikuussa 2022. Siitä lähetetään jäsenille erillinen kutsu viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Olemme todella harmissamme ja pahoillamme tilanteesta! Joskus vaan pitää osata myös lopettaa ja nyt on sen aika. Jonkin loppu voi olla monen uuden alku.

Haluamme jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia niitä tahoja ja ihmisiä, joiden kanssa olemme saaneet tehdä yhteistyötä! Sydämellinen kiitos <3 

12.11.2021 
Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n hallitus

KUTSU

Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n ylimääräinen kokous pidetään Zoomin kautta Online-kokouksena 

perjantaina 19.11.2021 klo 17


ESITYSLISTA

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. päätetään yhdistyksen purkamisesta ja yhdistyksen varojen käyttämisestä

Yhdistyksen säännöt

Ilmoittautuminen Online-kokoukseen on päättynyt

Osallistumisohjeet ja -linkki on toimitettu  ilmoittautuneiden sähköposteihin, sekä tiedoksi hallitukselle & toiminnantarkastajalle.