Miten Vanhempaintoiminnan mentorit voivat olla apuna?

Vanhempaintoiminnan mentorit kokoaa eri puolelta Suomea yhteen kokeneita vanhempaintoimijoita, jotka muodostavat yhdessä mentoriverkoston.

Meillä on yhteinen tavoite!

Haluamme edistää ja tukea vanhempaintoiminnan jatkuvuutta, vaikuttavuutta ja kehittymistä. Haluamme tarjota osaamisemme ja kokemuksemme yhteiseen käyttöön, sekä siirtää myös "hiljaista tietoa" toisille vanhempaintoimijoille. 

Tuemme ja neuvomme toiminnassa ja sen vaikuttavuudessa. Haluamme olla valmentajia, kannustajia ja jatkuvuuden turvaajia, sekä kehittyä edelleen myös itse.

Yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa

 • Perheiden ja huoltajien, lasten ja nuorten sekä hyvän vanhemmuuden ja isovanhemmuuden hyväksi toimivat tahot
 • Yksilöt, yhteisöt ja yritykset
 • Paikalliset vanhempainyhdistykset
 • Alueelliset/kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset
 • Suomen Vanhempainliitto
 • Vanhempaintoiminnan parissa työskentelevät muut tahot

Meillä on kokemusta toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä!

Toimimme koko Suomessa ja haluamme hyödyntää arvokkaat vapaaehtoisresurssit järkevästi ja tehokkaasti. 

Siksi suosimme virtuaalisia tapoja olla yhteydessä ja tehdä yhteistyötä. Järjestämme tapaamisia, keskustelu- ja mentorointitilaisuuksia - joskus myös paikan päällä jossain päin Suomea. 

Jos sinulla on tarve, ole yhteydessä - suunnitellaan yhdessä!

Vahvasti mukana!

Monet kokeneet vanhempaintoimijat haluaisivat olla mukana toiminnassa myös sen jälkeen, kun omat lapset ovat kasvaneet aikuisiksi ja luontainen osallistumismahdollisuus päiväkodin, koulun, tms. vanhempaintoimintaan on päättynyt tai päättymässä. 

Vanhempaintoiminnan mentorit tarjoaa tähän luontaisen kotipesän. Se ei ole eläkeläiskerho, vaan verkosto monen ikäisia ja taustaisia ihmisiä, joita kaikkia yhdistää vahva kiinnostus ja innostus vanhempaintoimintaan! 

Kaikilla mentoreille on monipuolinen vanhempaintoiminnan, järjestötyön ja/tai työelämän kautta saatu kokemus ja osaaminen, jota jokainen haluaa omassa vapaaehtoistyössään hyödyntää ja jakaa.

Olemme niin osaava ja vahva, kun verkostomme on! 

Käynnistimme toiminnan 2018. Kasvatamme tällä hetkellä verkostoa, jotta parhaiten pystymme vastaamaan erilaisiin toiminnan haasteisiin eri puolilla Suomea.

Emme tiedä vastausta kaikkiin kysymyksiin, mutta teemme parhaamme ratkaisujen löytämiseksi. Osaamme hyödyntää laajat verkostomme ja elämän myötä hankitut kokemukset ja osaamiset. Meillä on kokemusta tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten ja tahojen kanssa. 

Saatamme olla juuri se, joka uskaltaa ja osaa kysyä sinulta sen oikean kysymyksen että pääset asiassa eteenpäin - kehityt ja onnistut!

Yhdistys tukee mentoritoiminnalla paikallista ja alueellista toimintaa, sekä vaikuttaa ja ottaa kantaa hyvän yhteistyön kehittämiseksi, yli järjestö- ja maantieteellisten rajojen. 

Yhdistys vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja tekee yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa. 

Se edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia sekä vanhempien, perheiden ja isovanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Suomen Vanhempainliiton jäsen

Haluamme tukea Suomen Vanhempainliiton toimintaa ja edistää sen jäsenyhdistysten osaavaa ja vaikuttavaa toimintaa. Monet meistä ovat olleet tai ovat parhaillaankin mukana tavalla tai toisella liiton toiminnassa. 

Vanhempaintoiminnan mentorit ry käyttää Vanhempainliiton jäsenyhdistyksenä samalla tavalla äänivaltaa liiton kokouksissa, kuin muutkin liiton jäsenyhdistykset. 

Pyrimme hyvään yhteistyöhön ja kumppanuuteen!

Pohdittavaksi oman yhdistyksen hallituksessa/johtokunnassa:

Voisiko joskus olla paikallaan kehittää toimintaa "ulkopuolisen tahon" ohjaamana? Olisiko hienoa voida keskittyä sisältöön menetelmien sijaan? Kaipaako toiminta uutta virtaa? Kaipaatko vertaistukea?

Yhteenveto

Vanhempaintoiminnan mentorit toimii vanhempaintoiminnan tukena koko Suomessa. Verkosto tarjoaa kokemustaan ja osaamistaan toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen - toiminnan kehittymiseen.

Käymme mielellämme kahdenkeskisiä keskusteluja, luottamuksella. Yhtä mielellämme tulemme mukaan tilaisuuksiin, tapahtumiin ja ryhmätapaamisiin.

Tarjoamme sinulle kokenut vanhempaintoimija verkoston olla edelleen mukana jakamassa omaa kokemusta ja osaamista. Tapaamme ja olemme yhteydessä, sekä pidämme yllä tärkeitä yhteistyö- ja ystävyysverkostoja. Vanhempaintoiminnan mentorit on tiukan asiasisällön lisäksi iloista yhdessäoloa ja jälleennäkemisen riemua!

Voimmeko olla apuna?

Voit itse valita, millä tavalla haluat tehdä kanssamme yhteistyötä!

 • Hyödyntämällä verkoston osaamista ja kokemusta
 • Tekemällä yhteistyötä kanssamme
 • Tulemalla itse mentoriverkoston jäseneksi
 • Osallistumalla Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n hallitustyöhön
 • Jollakin muulla tavalla. Millä tavalla?

Voimmeko olla apuna?

Haluatko keskustella lisää?