Vanhempaintoiminnan johtaminen

Vanhempaintoiminnassa on monenlaisia haasteita, joiden selättämiseen tarvitaan tavoitteellista ja selkeää vanhempaintoiminnan johtamista.
Lue lisää haasteista

Miten haasteet vaikuttavat vanhempaintoiminnan johtamiseen?

Vanhempaintoiminnan haasteet ovat usein johtamisen haasteita. Joukko osaavia ja aikaansaavia ihmisiä voivat saada paljon aikaiseksi ilman sen kummempaa johtamista, mutta kun ei saada aikaiseksi, johtamisen merkitys kasvaa. 

Mitä isommiksi haasteet kasvavat, sen suuremmaksi kasvaa myös hyvän johtamisen tarve!

Hyvä ja huono johtaminen ovat enemmän ja vähemmän kaiken seuraus ja syy!

Miksi ihmeessä vanhempaintoiminnassa voisi lintsata niistä asioista, joita esim. tulostavoitteellisessa yritystoiminnassa pidetään tärkeinä? Siksikö, että se on vapaaehtoista? Vai ehkä siksi, ettei kenenkään määräysvalta ylety vapaaehtoisiin? Vai ehkä siksi, että sitä ei osata eikä sen merkitystä ymmärretä?

Uskallan väittää, että jokaisella vanhempainyhdistyksellä, sen hallituksella ja puheenjohtajalla, on jotain haasteita kaikilla näillä alueilla:

 1. Resurssit
 2. Yhteistyö
 3. Vaikuttavuus ja osaaminen

Niin on minullakin - meillä kaikilla on!

Myös velvollisuuksia, ei vain oikeuksia

Vanhempainyhdistyksen hallituksessa toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tai ainakin sen pitäisi perustua. On hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään seuraavaa väittämää: Hallituksen jäsenellä on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia!

Toiminta kuntatasoisessa vanhempainyhdistyksessä ei useinkaan ole helppoa ja ajankäyttö on haasteellista.

Erilaiset ja muuttuvat haasteet vaikuttavat kaikin tavoin vanhempaintoiminnan johtamiseen - ihmisten, asioiden, tilanteiden ja ilmiöiden johtamiseen. 

Työtä hallituksen kokousten välillä on paljon mm. asioihin perehtymisten, valmistelujen, tapaamisten, paperitöiden, nettisivujen ja sosiaalisen median julkaisujen muodossa - usein enemmän, kun ehditään tai jaksetaan tehdä. Kun tehdään yhteistyötä kunnan kanssa, monet kokoukset ja tilaisuudet ovat päiväsaikaan - sekin haastaa vapaaehtoistoimijoita.

Tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan kuuluu se, että erilaisiin tehtäviin etsitään niihin kulloinkin parhaiten sopivia henkilöitä.

Asioita tehdään yhdessä suunnitellen ja toteuttaen, sekä arvioidaan yhdessä toimintaa ja aikaansaannoksia. On myös tärkeää kuulla eri sidosryhmiä, jotta myös he saavat kerrottua ajatuksensa ja pystyvät näin vaikuttamaan toimintaan ja sen kehittämiseen - sitoutuvat toimintaan.

Jos tekeminen tuntuu pitkään "pakkopullalta", suosittelen kirjaamaan ylös plussat ja miinukset ja nukkumaan vielä yön yli. 

Jos vapaaehtoistyö kuitenkin vie enemmän kuin antaa sinulle, päätä tehdä jotain muuta! Ymmärrä vaihtaa roolia tai fokusta, etsi uutta - sellaista, josta on sinulle iloa! Tällaisessakin tilanteessa tee muutokset vastuullisesti ja harkiten! Älä jätä kavereita pulaan!

Saat apua, kun ymmärrät vaan pyytää!

Jotta haasteiden vaikutuksia voidaan vähentää, niistä pitää uskaltaa puhua!

Vanhempaintoiminta on usein iloista yhdessä tekemistä, jossa pelkästään innostuksella ja positiivisella mielellä pääsee eteenpäin. Kukapa ei haluaisi olla mukana voittajajoukkueessa, jossa kaikki sujuu ja mikään ei haasta. Tällaisia joukkueita on kuitenkin harvoin tarjolla! 

Vanhempaintoiminnan johtamisen näkyväksi tekemisen tarkoituksena ei ole pelottaa ketään tulemasta mukaan toimintaan, vaan päinvastoin auttaa ymmärtämään toiminnan tavoitteita ja itse toimintaa. 

Hyvä johtaminen tukee hallituksen oikeanlaista työnjakoa ja tukee jokaisen vapaaehtoisen mahdollisuutta toimia omassa roolissaan - niin, että saa aikaiseksi ja kokee siitä mielihyvää.

Vahva joukkue selättää haasteet, sekä jaksaa harjoitella ja kehittyä myös vaikeina aikoina. 

VINKKI: Etsikää aktiivisesti uusia henkilöitä mukaan toimintaan. Se on kehittymisen näkökulmasta tärkeää! Aina ei tarvitse lähteä toiminnasta kokonaan pois, rooleja voi myös vaihdella.

Johtamispaineita?

Kun toiminta on raskasta ja haastavaa, asiat kasautuvat usein muutaman ihmisen harteille ja usein puheenjohtajan harteille. 

Hyvän johtajan pitäisi mm.

 • Ymmärtää yhdistyksen ja liiton perustehtävää
 • Osata ajatella strategisesti ja osata strategiatyön perusteet
 • Osata johtaa ja kehittää
 • Huolehtia omista, hallituksen ja koko yhdistyksen velvollisuuksista
 • Elää ajassa ja reagoida muutoksiin
 • Osata laajasti perusasiat ja hallita uusiakin työskentelytapoja
 • Osata johtaa vapaaehtoisia
 • Tukea ja kannustaa muita, sekä ottaa vastaan palautetta
 • Jakaa tietoa
 • Luottaa muihin hallituksen jäseniin ja antaa heille vastuuta
 • Hyväksyä erilaiset mielipiteet ja uudet toimintatavat
 • Mahdollistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • Kyetä arvioimaan omat ja muiden voimavarat
 • ...

Kuka tukee puheenjohtajaa?  
Kuka toimii hänen vertaistukenaan ja mentorinaan?

Suomen Vanhempainliitto tukee monella tavalla vanhempaintoiminnan johtamista ja toiminnan kehittämistä:
https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijalle/

Jos toimit kuntatasoisen vanhempaintoiminnan parissa, tutustu ajatuksella Vanhempainliiton kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan ja kunnan kanssa tehtävän yhteistyön toimintamalliin:
https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/toimintamalli-kuntakohtaisen-vanhempaintoiminnan-ja-kunnan-yhteistyohon/

Yhteenveto

Vanhempaintoiminnan johtamisen näkökulmasta on tärkeää tunnistaa kaksi keskeistä kysymystä:

 1. Mitä on vanhempaintoiminnan johtaminen?
 2. Miksi on vanhempaintoiminnan johtaminen

Pohdittavaksi oman yhdistyksen hallituksessa/johtokunnassa:

Mitä vanhempaintoiminnan johtaminen on teillä? Miten se näkyy toiminnassanne ja miten varmistatte sen kehittymisen? 

Miksi vanhempaintoimintaa kannattaa johtaa - mitä voi seurata, jos ei johdeta? Voiko se aiheuttaa isompaakin vahinkoa?

Haluatko keskustella lisää? 

Voimmeko olla apuna?