VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

Toimintasuunnitelma 2019

Toiminnan käynnistäminen ja perustan luominen jatkuu

2019 työ yhdistyksen toiminnan käynnistämiseksi ja perustan luomiseksi jatkuu. Lisäämme edelleen tunnettuutta vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin, sekä teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Pyrimme luomaan yhdistykselle oman tunnistettavan identiteetin vanhempaintoiminnan mentoriverkostona – joukkona kokeneita vanhempaintoimijoita eri puolella Suomea. Pyrimme suunnitelmista konkretiaan. Sen toteuttamiseksi haemme uusia jäseniä verkostoon.

Haluamme osoittaa uudenlaista ja modernia tapaa toimia

Siinä maantieteellisesti etäällä toisistaan olevat henkilöt voivat tehdä merkittävää, vakuuttavaa ja vaikuttavaa yhteistyötä. Verkottua, sekä saada ystäviä ja virtaa myös omaan elämään. Keskiössä on yhteistyö, sekä toisten auttaminen mentoritoiminnan avulla. 2019 aikana pyrimme kokoontumaan yhteen jonnekin päin Suomea.

Kuvaamme harjoiteltuja virtuaalisia käytänteitä esim. vuorovaikutuksen, yhteistyön ja hallitustyöskentelyn tueksi - miten hallitusti, systemaattisesti ja päämäärätietoisesti hyödynnämme esim. sosiaalista mediaa sekä videoita yhteistyön ja asioiden edistämiseen. 

Olemme rohkeita kokeilemaan ja kerromme avoimesti havainnoistamme ja kokemuksistamme. Kerromme mielestämme toimivista käytänteistä.

Toimintaa ei tarvitse olla joka lähtöön

On tärkeää tehdä oikeita valintoja, jotta mentoriverkoston toiminta on selkeää ja määrätietoista. Toiminnalle tulee luoda tunnistettava identiteetti.

Jotta osaamme kohdentaa resurssejamme oikein, tunnistamme erilaisia kohderyhmiä, joille pyrimme kohdentamaan heidän tarpeisiin räätälöityä tukea. Kun saamme yhdistyksen toiminnan näkyväksi ja onnistumme kohtaamisissa, olemme entistä vakuuttavampia. Näin meillä on mahdollisuus myös saada lisää kokeneita vanhempaintoimijoita mentoriverkostoomme sekä mentoroinnin kohteita ja hyviä yhteistyökumppaneita. Tarvittaessa haemme joukkomme uutta osaamista sekä opimme uusia asioita.

Jäsenet ja jäsenmaksut

Pyrimme löytämään mentoriverkostoon jäseniä koko Suomesta. Mietimme ratkaisun, joka parhaalla mahdollisella tavalla edistää laajaa edustuksellisuutta. 

2019 yhdistyksen äänioikeutta käyttäviltä jäseniltä peritään 50 euron vuotuinen jäsenmaksu. Kannatusjäsenmaksuna peritään 100 euroa. Liittymismaksua ei 2019 peritä.

Yhteistyö, viestintä ja vuorovaikutus

Mentoriverkoston toiminnan keskiössä on yhteistyö myös muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa. Sellaisten, jotka tukevat yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. 

2019 kiinnitämme erityistä huomiota yhteistyöverkostojen rakentamiseen sekä yhteydenpitoa edistävien rakenteiden ja työkalujen käyttöönottamiseen.

Haluamme olla selkeitä ja tunnistaa oman roolimme suomalaisessa vanhempaintoiminnassa

Valtakunnallinen ja kokenut mentoriverkosto tarjoaa apua vanhempaintoiminnan vaikuttavuuteen, sekä tukee omalla toiminnallaan Suomen Vanhempainliiton ja sen verkoston toimintaa. 

Tarjoamme luontaisen kotipesän aktiivisille ja kokeneille toimijoille, joiden vanhempainyhdistystoiminnan aiemmat perusteet ovat päättymässä esim. lasten kasvaessa aikuisiksi. Tunnistamme omat vahvuutemme ja sovimme erilaisista vastuualueista toiminnan johtamisessa ja hallitustyöskentelyssä. Ohjaamme toimintamme piirissä olevaa kasvavaa verkostoa.

Yhdistys käyttää aktiivisesti 2018 käyttöönotettuja viestinnän perustyökaluja (kotisivut, Facebook, Instagram), sekä laajentaa mahdollisuuksien mukaan käyttöä muihin sosiaalisen median kanaviin (esim. Twitter). Jotta työkalujen käyttöä voidaan lisätä, edellyttää se ensin perustyökalujen vakiintunutta käyttöä. Yhdistys ostaa Facebookilta maksettua markkinointia näkyvyyden lisäämiseksi.

Hallinto ja talous

Hallinto ja taloudenpito pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena. Kuitenkin sellaisena, että se täyttää kaikki hyvän hallintotavan vaatimukset. Yhdistys hakee Suomen Vanhempainliitolta 2.000 euron suuruista jäsenjärjestöavustusta (STEA) toiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen. 

Avustus on toiminta- avustusta toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, jonka avulla Vanhempaintoiminnan mentorit ry vahvistaa toimintaedellytyksiään yhteistyön ja vuorovaikutuksen, sekä verkostoitumisen kehittämiseksi.

Yhdistysten kokoukset järjestetään niin, että niihin voi osallistua paikan päällä pääkaupunkiseudulla (jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan), sekä virtuaalisesti (jäsenet voivat käyttää puheoikeutta ja muut seurata kokousta).

Vapaaehtoistyössä on tärkeää osata myös ladata akkuja

Yhdistys on lomalla seuraavasti:

  • Kesäloma 17.6.-31.7.2019
  • Joululoma 16.12.-5.1.2020
  • Talviloma 17.-23.2.2020

Jatkossa noudatamme yhdistyksen talviloma-ajassa kiertoa: 8 > 9 > 10 > 8 jne. Ensimmäisen kerran 2019 vuorossa on viikko 8. Loma-aikoina kiireisiin yhteydenottoihin vastaa yhdistyksen puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja).

Tilaisuudet ja tapahtumat

Syksyllä 2019 yhdistys järjestää Mentoriverkoston tapaamisen jonnekin päin Suomea. Tilaisuus pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyössä olemassa olevan tai perustettavan alueellisen vanhempainyhdistyksen kanssa. Suunnittelussa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa.

Yhdistys osallistuu Suomen Vanhempainliiton alueyhdistyspäiville elokuussa 2019. Yhdistys tekee yhteistyötä liiton kanssa päivien ohjelman kanssa ja fasilitoi/mentoroi myöhemmin sovittavan osuuden ohjelmasta.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin yhdistyksen tavoitetta tukeviin tapaamisiin ja tilaisuuksiin, sekä Vanhempainliiton liittokokoukseen, jossa se pyrkii tekemään toimintaansa tutuksi ja rekrytoimaan uusia kokeneita vanhempaintoimijoita mukaan toimintaan.

Toiminnan kehittäminen ja pitkän tähtäimen suunnitelmat

2019 yhdistys keskittyy edelleen toiminnan käynnistämiseen. Pitkän tähtäimen suunnitelmien aika tulee myöhemmin, kun yhdistys paremmin vakiinnuttaa asemaansa valtakunnallisen vanhempaintoiminnan tukena.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 31.3.2019