Tiina Peräkylä

Kolmen nuoren äiti Vihdistä

Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Olen kuunteleva ja keskusteleva - iän myötä "hötkyily" on vähentynyt. Toimin catering-alan yrittäjänä.

Kouluruoka lähellä sydäntä

Ennen siirtymistäni yrittäjäksi toimin lähes viisitoista vuotta kouluruuan parissa. Kuoluruoka onkin minulle tärkeä asia! Ilmainen kouluruoka on tullut 70 vuoden ikään ja paljon on muutoksia siihen tullut matkan varrella. Nyt keskustellaan kovasti kouluruuan arvostuksesta ja siitä, miten saisimme lapset ja nuoret syömään sitä paremmin. Tätä keskustelua seuraan suurella mielenkiinnolla.

Ammatillisen koulutuksen taso

Toinen minulle tärkeä ja suuri asia on ammatillisen koulutuksen taso. Valmistuin keittiöpuolen ammattiopettajaksi keväällä 2018 ja juuri tuohon aikaan oli ammattikoulureformi jalkautumassa oppilaitoksiin.

"Minua kummastuttaa, mistä opiskelijat oikeasti ammentavat oppinsa, kun tunteja on supistettu, oppiaineita yhdistetty, jne.

Perustiedot ja taidot ovat heikkoja

Nuoren itsenäistyminen ja vastuunkantamisen opettelu on suuri asia! Miksi pitää vielä oppilaitoksista työntää lisää paineita ammattiopiskelun alkutaipaleelle opiskelijan harteille? Myös nämä nuoret tarvitsevat huomiota ja tukea onnistuakseen opinnoissaan!

Ajatuksia vanhempaintoiminnasta?

Vanhempaintoiminta on mielestäni parhaimmillaan aikaansaavaa ja vastuullista toimintaa, lasten ja nuorten hyväksi tehtyä pyyteetöntä työtä. Yhteen hiileen puhaltavaa porukkaa. Se on vaikuttavuutta!

"Vanhempaintoiminta on mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioihin yhdessä päättäjien kanssa!

Mitä annettavaa Vanhempaintoiminnan mentoriverkostoon?

Valtakunnallinen vaikuttavuutemme kasvaa sitä mukaa, kun tietoisuus meistä kasvaa ja yhä uusia kokeneita vanhempaintoimijoita tulee mukaan mentoritoimintaan.

Minun erityisinä intohimon alueina ovat kouluruoka, sekä ammatillisen koulutuksen taso.

Mentorit auttavat ja tukevat!

Voinko minä olla apuna?

Ole yhteydessä, kerron mielelläni lisää!

Huom! 

Kun lähetät viestin tämän lomakkeen kautta, sen voivat lukea kaikki Vanhempaintoiminnan mentoreiden hallituksen jäsenet, sekä kyseinen mentori.