Mika Jokinen

Vapaaehtoistyötä

Olen tehnyt vapaaehtoistyötä eri järjestöissä jo yli 30 vuotta. Olen toiminut paikallisella, kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Olen ollut perustamassa, käynnistämässä ja vauhtiin laittamassa lukuisien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Olen johtanut ja kehittänyt, sekä ollut osa aikaansaavaa yhdessä tekemistä.

Myös työni kautta olen johtanut ja kehittänyt, sekä konseptoinut esim. osaamisen kehittämistä, esimiestyötä ja viestintää. Minulla on johtamisen, projektipäällikön ja fasilitoinnin koulutus. Olen johtanut asiantuntijatyötä ja prosessikehitystä. 

Mitä annettavaa Vanhempaintoiminnan mentoriverkostoon?

Minun vahvuuksiani ovat strategiaosaaminen, toiminnan ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen, viestintä ja vuorovaikutus, sekä kokemus kuntatasoisesta ja valtakunnallisesta vanhempaintoiminnasta.

Erilaiset yhdistystoiminnan perustamiseen, toiminnan suunnitteluun, palveluiden tuotteistamiseen, strategiseen johtamiseen, sekä vapaaehtoistoimijoiden motivointiin ja ohjaamiseen liittyvät asiat ovat minulle hyvin tuttuja. Olen toiminut vanhempaintoiminnassa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Kaikilla näillä toiminnan tasoilla olen myös johtanut toimintaa: Suomen Vanhempainliitossa, Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry:ssä, sekä paikallisissa yhdistyksissä.

Olen ollut perustamassa lukuisia vanhempainyhdistyksiä, sekä tukenut alueellisen toiminnan käynnistämistä eri puolella Suomea. Olen Suomen ensimmäisen kunnallisen vanhempien sisäilmatoimikunnan perustajajäsen ja on minulla ollut ilo toimia myös lukion vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana Etelä-Tapiolan lukiossa Espoossa.

Minun ajatteluani leimaa se, että pystyn helposti hahmottamaan moniulotteisia ja -vaikutteisia asioita. Olen ennakkoluuloton ja helposti syttyvä asioiden aloittaja. En juuri säästele itseäni, kun asiat pitää saada maaliin. 

Haluan onnistua yhdessä!

 "Johtaminen ei ole vain kauniita puheita, se on myös tekoja! 

Jotta yhteiset asiat  saada maaliin, tarvitaan oikeaa asennetta ja osaamista! Tarvitaan kykyä johtaa ja toimia, sekä saada myös muut mukaan. Tunnistan itsessäni turhautumista, jos jäädään jankkaamaan turhanpäiväisiä asioita. Silloin olen aktiivisen ratkaisukeskeinen ja pyrin eteenpäin. 

Poliittisesti olen sitoutumaton ja teen mielelläni yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa yli puoluerajojen.

Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja

Teen kaikkeni, että mentoriverkosto saa siivet selkään. Yhdistyksen toimintasuunnitelma antaa raamit toiminnan johtamiselle, jota teen yhdessä kaikkien Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n hallitusjäsenten kanssa. 

Yhteistyö mentoreiden, jäsenten ja muiden sidosryhmien kanssa tekee verkostosta todellisen!

Voinko minä olla apuna?

Ole yhteydessä, kerron mielelläni lisää!

Huom! 

Kun lähetät viestin tämän lomakkeen kautta, sen voivat lukea kaikki Vanhempaintoiminnan mentoreiden hallituksen jäsenet, sekä kyseinen mentori.

Voit myös soittaa Mikalle: 045 189 1839

Podcasteja: