VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

Jäsenrekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Vanhempaintoiminnan mentorit ry
www.vanhempaintoiminnanmentorit.fi

3. Rekisteriasioista vastaava

Mika Jokinen, yhdistyksen puheenjohtaja 
Puhelin: 045 189 1839

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen hallituksella on mahdollista kirjata jokaisen jäsenen kohdalla Lisätietoja hallitukselle - kohtaan esim. hallitus-roolituksiin liittyvää lisäinformaatiota.

Mentorointialueet: Yhdistyksen hallitus tuo tähän otsikkoina ne mentorointialueet, joista henkilön kanssa on sovittu ja jotka tuodaan esiin yhdistyksen julkisilla kotisivuilla tämän tietokentän avulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä saadut tiedot, sekä kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksuista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan hallituksen jäsenille, sekä hallituksen tekemällä päätöksellä jäsenelle, joka niitä omalta osaltaan pyytää.

8  Rekisterin suojauksen periaatteista

ATK:lle tallennetut tiedot. Rekisteriin pääsyoikeus ja oikeus rekisterissä muuttaa lisätä tai poistaa tietoja on vain Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n hallituksen jäsenillä. Tietoja säilytetään yhdistyksen käyttämän Yhdistysavaimen verkkosivuston jäsenluettelossa.


Päivitetty viimeksi 6.9.2019